Verklaring van gegevensbeschermingVerklaring gegevensbescherming

Thule Blockhaus neemt de bescherming van persoonlijke gegevens zeer serieus. Hierna willen wij u informeren met welk doel wij persoonlijke gegevens van u verzamelen (bijv. titel, naam, e-mailadres), hoe wij deze verwerken en aan wie wij deze ter beschikking kunnen stellen.

 

I. leidinggevende

Deze informatie over gegevensbescherming is van toepassing op gegevensverwerking door:

Thule Blockhaus GmbH

Reiherweg 30

14532 Stahnsdorf

vertegenwoordigd door haar afgevaardigd bestuurder Daniel Vogel

 

Telefoon: (+49) 0 3329-6988448

Fax (+49) 0 3329-6988449

E-mail: daniel.vogel@thule-blockhaus.de

Website: www.thule-blockhaus.de

 

 

II. het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens, alsmede de aard en het doel van het gebruik ervan

 

1. wanneer u onze website bezoekt

 

Wanneer u onze website www.thule-blockhaus.de bezoekt, stuurt de browser op uw apparaat automatisch informatie naar de server op onze website:

 

IP-adres van de computer die het verzoek heeft ingediend,

Datum en tijd van de toegang,

Naam en URL van het opgehaalde bestand,

Website van waaruit toegang wordt verleend (referrer URL),

de gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw toegangsprovider.

 

Deze informatie wordt maximaal 3 maanden na het einde van uw bezoek opgeslagen in een zogenaamd "logbestand" en vervolgens automatisch gewist.

 

De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 

    Zorgen voor een vlotte verbinding van de website,
    Zorg voor een comfortabel gebruik van onze website,
    evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem, alsmede
    voor andere administratieve doeleinden.

 

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, eerste zin, punt 1, onder f), van het DSGVO. Onze legitieme belangen vloeien voort uit de hierboven genoemde doeleinden voor gegevensverzameling. In geen geval gebruiken wij de verzamelde gegevens om persoonlijk conclusies over u te trekken.

 

Bovendien gebruiken wij Google Analytics bij een bezoek aan onze website. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het volgende hoofdstuk van deze privacyverklaring.

 

2. Google Analytics

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten). Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres eerder door Google verkleind in lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. Wij hebben deze IP voor u geanonimiseerd, het is daarom actief op onze website. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en de exploitant van de website andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet aan te bieden.

 

Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te selecteren. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

U kunt ook het verzamelen van door het cookie gegenereerde gegevens in verband met uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door het downloaden en installeren van de browser-plug-in die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. U kunt ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er is een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij uw bezoek aan deze website in de toekomst worden verzameld: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

3. bij gebruik van het contactformulier

 

U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website. In het kader van een door u via ons contactformulier ingediende aanvraag worden de door u verstrekte gegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres en Als u contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website, zullen wij uw aanvraag en daarmee ook de door u aan ons verstrekte gegevens doorsturen naar onze onafhankelijke verkooppartners die hun vestiging bij u in de buurt hebben. Dit dient om het advies over onze producten specifiek op uw behoeften af te stemmen. Dit betekent dat u in uw regio een eigen contactpersoon heeft tot wie u zich in vertrouwen kunt wenden. De verschillende locaties en verkopergegevens zijn te vinden op onze website en kunnen ook persoonlijk worden gecontacteerd via de daar gepubliceerde contactgegevens. 

 

De verwerking van de gegevens met het oog op het opnemen van contact met ons of onze verkooppartners vindt plaats conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. een DSGVO op basis van uw vrijwillige toestemming. De persoonlijke gegevens die wij voor het gebruik van het contactformulier hebben verzameld, worden na de verwerking van uw aanvraag gewist, tenzij wij wettelijk verplicht zijn deze verder op te slaan.

 

Recht op herroeping: U hebt de mogelijkheid om uw toestemming, gegeven in het contactformulier te allen tijde in te trekken. U kunt uw herroeping zonder opgave van redenen per post sturen naar het onder punt I genoemde kantoor, naar het e-mailadres daniel.vogel(at)thule-blockhaus.de of naar het volgende faxnummer: (+49) 0 3329-6988449.

 

 

4e invoegtoepassing voor sociale media

 

Onze website maakt gebruik van Social Media Plugins ("Plugins") van verschillende aanbieders op basis van art. 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO om ons bedrijf beter bekend te maken. Het onderliggende reclamedoeleinde moet worden beschouwd als een rechtmatig belang in de zin van het DSGVO. De verantwoordelijkheid voor de gegevensbeveiligingsconforme werking moet door de desbetreffende aanbieder worden gegarandeerd. De integratie van de plug-ins door ons gebeurt op de wijze van de zogenaamde twee-klik methode om de bezoekers van onze website optimaal te beschermen.

 

a) Facebook

 

Onze website integreert zogenaamde social plugins ("plugins") van Facebook, die van Facebook Inc. 1601S. California Ave, Palo Alto. CA 94304 USA ("Facebook").

 

U herkent de plugin aan het grijze Facebook-logo. Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die zo'n plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plugin wordt rechtstreeks van Facebook naar uw browser gestuurd en in de website geïntegreerd.

 

Door de integratie van de plug-ins ontvangt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen Facebook-account hebt of niet op dat moment bij Facebook bent ingelogd. Deze informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt rechtstreeks van uw browser naar een Facebook-server in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook uw bezoek aan onze website direct aan uw Facebook-account koppelen.

 

Facebook kan deze informatie gebruiken voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en vraaggericht ontwerpen van Facebook-pagina's. Daartoe maakt Facebook gebruiks-, interesse- en relatieprofielen aan, bijvoorbeeld om uw gebruik van onze website met betrekking tot de aan u op Facebook getoonde advertenties te evalueren, andere Facebook-gebruikers over uw activiteiten op onze website te informeren en andere aan het gebruik van Facebook verbonden diensten aan te bieden.

 

Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde informatie aan uw Facebook-account koppelt, moet u zich voor het bezoek aan onze website bij Facebook afmelden. U kunt ook volledig voorkomen dat de Facebook-plug-ins worden geladen met add-ons voor uw browser, bijv.

 

voor Mozilla Firefox: https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/facebook-blocker/

 

voor Opera: https://addons.opera.com/de/extensions/details/facebook-blocker/?display=en

 

voor chroom: https://chrome.google.com/webstore/detail/facebookblocker/
chlhacbfddknadmjmkdobipdpjakmc hl=en

 

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook alsmede uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie (https://www.facebook.com/about/privacy/) van Facebook.

 

 

b) Youtube

 

Onze website bevat ook plugins van Youtube, die wordt beheerd door Youtube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA ("Youtube"). Youtube wordt vertegenwoordigd door Google Inc., gevestigd in 1600 AMphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten van Amerika.

 

U herkent de plugin ook aan het grijze Youtube-logo. Wanneer u onze website bezoekt met de YouTube plugin, een verbinding met de serversVertaald met www.DeepL.com/Translatoruw persoonlijke boodschap) opgeslagen

zodat wij uw aanvraag kunnen verwerken.

Wanneer u onze website bezoekt met de plugin van YouTube, wordt er een verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Hiermee wordt aan de YouTube-server doorgegeven welke internetpagina's u hebt bezocht. Als u bent ingelogd als YouTube-lid, wijst YouTube deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Bij het gebruik van de plugin, bijv. klikken, wordt deze informatie ook aan uw gebruikersaccount toegewezen.

U kunt deze toewijzing voorkomen door u af te melden bij uw Youtube-account en andere gebruikersaccounts van YouTube LLC en Google Inc. en de bijbehorende cookies van de bedrijven te verwijderen voordat u onze website gebruikt. Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensbescherming door Youtube (Google) is te vinden op www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

5. contractuele betrekking

 

Wij wijzen u erop dat wij uw persoonlijke gegevens, die wij nodig hebben voor het initiëren en verwerken van contracten en die wij van u hebben ontvangen (art. 6 lid 1 zin 1 b DSGVO), verzamelen en opslaan in het kader van wettelijke bepalingen. De door ons verwerkte gegevens omvatten stamgegevens (bijv. namen en adressen), contactgegevens (bijv. e-mailadressen, telefoonnummers en adressen) evenals contractgegevens (bijv. gebruikte diensten, contractinhoud, contractuele communicatie, namen van contactpersonen) en betalingsgegevens (bankgegevens, betalingsgeschiedenis).

 

Wij wissen deze gegevens, wanneer deze niet meer aan contractuele of wettelijke verplichtingen (in het bijzonder garantieverplichtingen) hoeven te voldoen; voor het overige gelden de wettelijke commerciële en fiscale opslagverplichtingen (zie hoofdstuk VII. voor meer informatie).

 

 

III Openbaarmaking van gegevens aan derden

 

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor andere doeleinden dan de hieronder vermelde.

 

1. algemeen

 

Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen aan derden doorgeven:

 

    u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven op grond van art. 6 lid 1 zin 1 sub a DSGVO,
    de bekendmaking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van DSGVO noodzakelijk is om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger belang heeft dat bescherming verdient om uw gegevens niet bekend te maken,
    in geval van een wettelijke verplichting tot doorgifte uit hoofde van artikel 6 lid 1 zin 1 sub c DSGVO, en
    Dit is wettelijk toegestaan en noodzakelijk voor de afwikkeling van contractuele relaties met u conform art. 6 lid 1 zin 1 letter b DSGVO.

 

 

2. het doorgeven van de gegevens aan onze verkooppartners

 

Daarnaast kunnen wij uw gegevens ook doorgeven aan onze verkooppartners die hun filiaal bij u in de buurt hebben. Wij verwijzen naar de toelichting onder II.3 van deze privacyverklaring.

 

 

IV. desbetreffende rechten

 

Indien u gebruik wenst te maken van de volgende rechten, verzoeken wij u uw vragen en dergelijke schriftelijk te richten aan de in punt I genoemde verantwoordelijke persoon.

 

1. informatie en correctie van uw gegevens

 

U hebt het recht om kosteloos informatie van ons te ontvangen of en welke persoonlijke gegevens over u door ons worden opgeslagen. Indien, ondanks onze inspanningen om ervoor te zorgen dat de gegevens juist en up-to-date zijn, onjuiste informatie wordt opgeslagen, zullen wij dit onmiddellijk corrigeren op uw verzoek.

 

2. het recht om uw gegevens te verwijderen

 

Bovendien kunt u verzoeken om verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van openbaar belang of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

 

3. het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken

 

U kunt de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens eisen als u de juistheid van de gegevens betwist, als de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen en wij hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hebt deze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met art. 21 DSGVO.

 

4. recht op overdraagbaarheid van gegevens

 

U hebt ook het recht om de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke persoon te vragen.

 

5. recht van beroep

 

U kunt een klacht indienen bij een toezichthouder. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthouder in uw gewoonlijke woon- of werkplaats of op het hoofdkantoor van ons bedrijf.

5. recht van beroep

 

U kunt een klacht indienen bij een toezichthouder. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthouder in uw gewoonlijke woon- of werkplaats of op het hoofdkantoor van ons bedrijf.

 

 

V. recht van bezwaar

 

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een rechtmatig belang overeenkomstig artikel 6 lid 1 zin 1 f DSGVO, heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, mits uw bijzondere situatie daartoe aanleiding geeft.

 

 

VI. herroepingsrecht

 

U heeft te allen tijde het recht om verleende toestemmingen op grond van art. 7 lid 3 DSGVO met ingang van de datum van inwerkingtreding in te trekken. Hierbij wordt verwezen naar punt II.3.

 

 

VII Wissen van gegevens

 

De door ons verwerkte gegevens worden conform artikel 17 en 18 DSGVO verwijderd of de verwerking ervan beperkt. Indien in deze gegevensbeschermingsverklaring geen specifieke verwijderingsdatum is vermeld, worden de door ons opgeslagen gegevens gewist zodra deze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke opslagverplichtingen. Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere wettelijk toegestane doeleinden, is de verwerking ervan beperkt. Dit geldt in het bijzonder voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden opgeslagen (§ 147 Belastingwetboek, § 257 Wetboek van Koophandel).

 

 

VIII. Back-up en opslag van gegevens

 

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om een beschermingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op het risico, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, omvang, omstandigheden en doeleinden van de verwerking, alsmede de verschillende waarschijnlijkheid dat het risico zich voordoet en de ernst ervan voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, overeenkomstig artikel 32 DSGVO.

 

Uw persoonlijke gegevens worden veilig versleuteld verzonden. We gebruiken het SSL-coderingssysteem (Secure Socket Layer). Of onze website versleuteld wordt verzonden, kunt u zien aan het gesloten display van de sleutel of het slotsymbool in de statusbalk van uw browser.

 

De door u verstrekte gegevens worden door ons ook opgeslagen op speciaal beveiligde servers. Toegang daartoe is slechts mogelijk voor enkele speciaal bevoegde personen die betrokken zijn bij de technische, commerciële of redactionele ondersteuning van de server. Bovendien hebben we technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de voorschriften inzake gegevensbescherming zowel door ons als door externe dienstverleners worden nageleefd.

 

 

IX. Actualiteit en wijziging van deze gegevensbeschermingsverklaring

 

Deze verklaring van gegevensbescherming is momenteel geldig en heeft de status van mei 2018. Als gevolg van de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen boven of als gevolg van gewijzigde wettelijke of officiële vereisten, kan het nodig zijn om deze verklaring van gegevensbescherming te wijzigen.