Frequently asked questions!

Bestelling: HOE KAN IK BIJ U BESTELLEN?

De bestelprocedure voor uw Thule blokhut is eenvoudig en veilig:

Stap 1: Nadat we u telefonisch of per mail raad hebben gegeven, vraagt u ons om een schriftelijke offerte. Dat kost u niets en verplicht u evenmin tot iets.

Stap 2: Als u beslist de blokhut, zoals die wordt aangeboden, te bestellen, laat u ons dat eenvoudig per telefoon, fax of mail weten.

Stap 3: U krijgt van ons een bestellingsbevestiging die u controleert en, als alles naar uw zin is, ondertekent, waarna u ze naar ons terugstuurt. Nu pas is er sprake van een effectieve bestelling.

Stap 4: Wij sturen u een opdrachtsbevestiging.

 

Annuleringsrecht: De bestellingsbevestiging vermeldt uw recht om u uit het contract terug te trekken. Bij ons kunt u zich binnen de 14 dagen nadat wij de ondertekende bestellingsbevestiging ontvangen hebben zonder opgave van redenen en zonder annuleringskosten uit de koop terugtrekken. Daartoe volstaat het dat u ons dit per fax of mail meedeelt. Wij bevestigen u dan per omgaande uw annulering. Enkel speciale constructies vallen buiten het annuleringsrecht.

Betaling

Als u een standaard hut bij ons bestelt, betaalt u pas als ze bij u wordt geleverd. De chauffeur van de vrachtwagen met de levering heeft het recht uw betaling in ontvangst te nemen.

 

Een uitzondering vormen speciale constructies en standaardhutten die meer dan 12.000,00 € kosten. Voor deze hutten moet u een voorafbetaling van 20% van de kostprijs doen. Deze voorafbetaling wordt bij de bestelling invorderbaar. Deze hutten kunnen pas in de productieplanning worden opgenomen als wij de voorafbetaling gekregen hebben.

 

Individuele maten, plattegronden en uitrusting

KAN IK EEN ANDERE PLATTEGROND OF EEN ANDERE BUITENMAAT VAN DE BLOKHUIS BEKOMEN?

Ja, we gaan er prat op dat onze offertes flexibel zijn. Veel van onze klanten zoeken een blokhuis op onze webstek uit, maken dan een eenvoudige schets van hoe zij de hut aangepast willen zien. Wij stellen voor u dan een tekening op en bieden u dan de hut voor een gunstige Thule-prijs aan. Wij staan u graag telefonisch met raad en daad bij mocht u veranderingen willen. Overigens kan ook de plaats waar vensters en deuren komen worden gewijzigd.

KAN IK MIJN THULEBLOKHUIS MET EEN HOGERE NOKHOOGTE BEKOMEN?

Geen probleem, we kunnen het dak naar believen telkens in stappen van 13 cm verhogen.

ZIJN BUITENGEWONE CONSTRUCTIES DUURDER DAN STANDAARDBEHUIZINGEN?

Onze gunstige Thule Blokhuis-prijzen gelden vooreerst enkel voor de standaard huizen, zoals u ze op onze webstek kunt aantreffen. De prijs van buitengewone constructies moet berekend worden en wij maken een gedetailleerde offerte voor u op. Daarbij gaan wij van onze gunstige standaardprijzen uit en rekenen enkel de bijkomende kosten aan, zodat uiteindelijk ook een speciaal geconstrueerde blokhuis van Thule nog altijd erg gunstig in prijs is.

Leveringspakket, dakbedekking, beschermingslaag

BEHOREN DAKBEDEKKING, MONTAGEMATERIAAL EN DAKGOTEN TOT HET LEVERINGSPAKKET?

Nee, het dak is met 20mmbalken met enkele tand / groef en sponningplanken betimmerd. Een dakbedekking moet door de klanten zelf worden geplaatst. Hetzelfde geldt voor de dakgoten en regenafvoerbuizen. Hier bestaan er, net als bij de dakbedekking, zo veel verschillende kwaliteiten en varianten, dat wij dat aan onze klanten zelf overlaten. Voor het opbouwen hebt u spax en nagels evenals gepaste werktuigen nodig. Mocht u een hut met opbouw besteld hebben, dan wordt dit materiaal door het montageteam meegebracht.

KAN UW MONTAGETEAM HET AANBRENGEN VAN EEN BESCHERMINGSLAAG EN ANDERE BIJKOMENDE WERKJES OP ZICH NEMEN?

In principe is in de prijs voor het optrekken enkel de opbouw van de door ons geleverde blokhuis bij het leveringspakket inbegrepen. Ons montageteam kan echter met u persoonlijk iets anders afspreken.

 

Slaapbodems en borstweringen tot kniehoogte

WAT IS EEN SLAAPBODEM?

Een slaapbodem is een tweede verdieping in een blokhuis van eigenlijk 1 verdieping. Hij komt van boven in de kleinere ruimtes en kan vanuit de grotere kamer van het blokhuis met een ladder worden betreden. Daarboven is er in de regel niet genoeg ruimte om rechtop te staan, maar enkel om te slapen of als bijkomende stapelruimte te gebruiken. Door de slaapbodem is het mogelijk aantal bedden dat in uw Thule blokhuis gezet kan worden echter gevoelig verhoogd, zonder dat de blokhut zelf groter moet worden gemaakt. De slaapbodem is de ideale oplossing voor gezinnen, aangezien kinderen het erg fijn vinden om vlak onder het dak te slapen. Maar ook als u verschillende bezoekers te gast hebt kunt u hen gezellig te slapen leggen.

WAT IS EEN BORSTWERING OP KNIEHOOGTE?

Op de slaapbodem of op de zolderverdieping van de blokhuizen met 2 verdiepingen is het schuin aflopende dak tegelijk muur en bedekking. U bevindt zich in een schuine ruimte. We kunnen het dak met een kleine loodrechte muur aan de zijkanten verhogen (ongeveer 1m), waardoor u aan hoogte en ruimtegevoel onder het dak wint.

 

Fundament

 

WELK SOORT FUNDAMENT HEEFT EEN THULE BLOKHUIS NODIG?

Dat hangt van de grootte van het blokhuis en van de sterkte van de blokplanken af . Een
tuinhuis van 50 mm blokplaten moet niet op een bodemplaat worden gezet. Hier volstaat een strokenfundering die enkel het grondkader ondersteunt waarop het tuinhuis rust. Ook een Thule weekendhuis in 70 mm platen kan nog op een strokenfundering worden geplaatst. Toch zijn sommige weekendhutten met slaapbodems zo zwaar dat een bodemplaat bij makkelijk wijkende ondergrond beter geschikt is. Voor een Thule vakantiehuis in 94 mm platen moet u in een gebetonneerde bodemplaat als fundering voorzien.

In elk geval geven wij u graag raad voor de meest geschikte fundering en als klant krijgt u van ons natuurlijk een funderingsplan.

Zelf opbouwen of laten opbouwen?

KAN IK MIJN THULE BLOKHUIS ZELF OPBOUWEN?

Dat hangt van de grootte van de hut en van uw handvaardigheid af. Alle onderdelen van onze hutten zijn gebruiksklaar, ze zijn pasklaar gemaakt en genummerd. Een
tuinhut met 50 mm platen kan je als gemiddeld-ervarene doe-het-zelver makkelijk zelf opbouwen. Voor een weekendhuis met slaapbodem  is de zaak iets gecompliceerder, maar mits voldoende tijd is ook deze klus te klaren. U hebt daarvoor nagels, pluggen en handwerktuigen nodig. Ons Montageteam klaart de opbouw in elk geval beduidend sneller en ook het montagemateriaal is bij de opbouwprijs inbegrepen. Voor een vakantiehuis uit 94 mm-platen, meer bepaald voor onze modellen Fjord, Norwegen en Ardennen met 2 verdiepingen moet er al een ervaren bouwvakker bij het optrekken aanwezig zijn. Hier bevelen wij duidelijk aan de opbouw door ons montageteam te laten gebeuren. Wij staan u met raad en daad bij voor de montage van uw Thule blokhuis.